vianočné trhy vo viedni 2015 zrušené Monien kulttuurien Turku

Yhteystiedot

itsehillinnän menettämisen pelko Maahanmuuttajille suunnatuista vapaa-ajan palveluista ja monikulttuurisuustoiminnasta vastaa Monimaa-työryhmä:

crème caramel fait maison Turku on monikulttuurinen kaupunki, joka edistää aktiivisesti erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa. Turussa puhutaan yli sataa eri kieltä äidinkielenä, ja kaupungissa asuu yli 130 maan kansalaisia. Turkulaisista löytyy myös kaikkien suurten uskontokuntien edustajia.

sieni päänahassa hoito Turun kaupunki yhdessä yhdistysten ja laajan verkoston kanssa tukee kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua järjestämällä tilaisuuksia kulttuurien kohtaamiseen.