windows 7 päivitys loppuu Koulutusta maahanmuuttajille

wiberg gewürze afrika Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet Turun alueella ja koulutusten kielitaitovaatimukset.

päivä päivältä vain lyrics Tarkemman version kuvasta ja lisätiedot koulutuksista saat tulostettavasta pdf-tiedostosta:

syntymäpäivärunoja 50 vuotiaalle naiselle Voit ladata kuvan itsellesi myös interaktiivisena pdf:nä ja avata sen Adobe Readerillä. Näin lisätiedot avautuvat näkyviin suoraan kuvasta:

Kotoutumiskoulutus nuorille maahanmuuttajille

muurattu grilli mökille Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Koulutus edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen. Työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa maahanmuuttajan työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen alkukartoituksen perusteella.

Ammatillinen koulutus

segmüller münchen öffnungszeiten faschingsdienstag Ammatillista peruskoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnot ovat yleensä peruskoulupohjaisia, mutta myös lukiopohjaisia perustutkintoja on jonkin verran. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä. Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla järjestettävää koulutusta. Työpaikalla tapahtuva koulutus on yksilölli-sesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

  • Koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat aiempaa yksilöllisempiä opintopolkuja päästäkseen tutkintokoulutukseen.
  • Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.
  • Koulutus on maksuton. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian. Koulumatkat ja oppikirjat opiskelija maksaa itse. Opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea.
  • Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille

asunnon myynti itse vai välittäjä Turun ammatti-instituutissa on joitakin ammatillisia koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi osa linja-autonkuljettajakoulutuksista. Koulutuksissa on ammatillisen koulutuksen lisänä suomen kielen opetusta. 

pariisista lähtevät lennot Voit hakea myös kaikkiin muihin tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Suomen kielen taito on oltava opintoihin riittävä, sillä kaikki opetus tapahtuu suomeksi.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla peruskouluopinnot ovat keskeytyneet tai opiskelutaustaa ei ole.
 
Perusopetuksessa voi opiskella lukutaitovaiheen, alkuvaiheen ja päättövaiheen opintoja. Koulutuksen alussa laa-ditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.
 
Opetus ja opetusmateriaalit ovat ilmaisia. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian.

Yleiset kielitutkinnotkova yskä ja ääni pois

olivenöl test 2014 Yleiset kielitutkinnot ovat kielitaitotutkintoja aikuisille. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista käytännön tilanteissa, joissa puhutaan, kirjoitetaan, luetaan tai kuunnellaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla.

telefe señores papis capitulo 180 Suomen kansalaisuuden saamiseen tarvitaan vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Todistuksen tästä kielitaidosta saa suorittamalla yleisen kielitutkinnon keskitason testin. Todistuksessa on arvio puheen ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osaamisesta. Kansalaisuushakemusta varten vähintään 2 osakokeesta tulee saada taitotaso 3.

les liaisons dangereuses résumé livre Turun ammatti-instituutti järjestää myös suomen kielen keskitason testiin valmennusta (yhteensä 5 iltaa).

Luuppi

keskusta neulamäki bussi Työväenopiston Luuppi on Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska Arbetarinstitutin yhteinen opetusyksikkö, joka järjestää koulutusta erityisesti maahanmuuttajille. Luuppi tarjoaa suomen ja ruotsin kielen opetusta, mutta myös mahdollisuuden opiskella ja harrastaa taide- ja taitoaineita, tanssia ja liikuntaa, kulttuuria ja historiaa sekä tietotekniikkaa.

Opetus tapahtuu selkokielisesti suomeksi tai ruotsiksi. Kaikki opettajat osaavat myös englantia ja osa venäjää, ja kyseisiä kieliä käytetään tarvittaessa opetuksen apukielinä.

Lukio

alaikäisenä autolla ajo Turussa on 8 päivälukiota ja yksi pääasiassa iltaisin toimiva aikuislukio. Iltalukiossa järjestetään myös maahanmuuttajille räätälöityä opetusta.

divida ativa df certidão Suurin osa Turun lukioista toimii kaupungin alaisuudessa. Lukion voi suorittaa myös englanniksi käymällä International Baccalaureate (IB) -tutkinnon Turun Normaalikoulun lukiossa tai Turun kansainvälisen koulun lukiossa.

Korkeakoulutus

danusia z krzyżaków cytaty Turussa voi suorittaa korkeakouluopintoja monella alalla. Turussa on yliopisto, ruotsinkielinen Åbo Akademi sekä neljä ammattikorkeakoulua, joista yksi on ruotsinkielinen.Suurin osa korkeakouluopetuksesta on suomenkielistä. Lähes kaikissa korkeakouluissa on kuitenkin tarjolla myös englanninkielistä opetusta. Hakuohjeet ja tarkemmat tiedot koulutusohjelmista löytyvät korkeakoulujen omilta sivuilta.

Muita opiskelumahdollisuuksia

yhtä kuin paskaan Turussa on paljon opiskelumahdollisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille. Nämä opinnot ovat yleensä maksullisia. Avoimessa yliopistossa ja avoimessa korkeakoulussa voi suorittaa korkeakouluopintoja. Lisätietoja Turussa annettavasta opetuksesta löytyy avoinyliopisto.fi ja avoinamk.fi -verkkosivuilta.

oulun pyrintö painonnosto  

vuoto ovulaation jälkeen keskustelu  

synnøve macody lund instagram