frederic lopez vie privée Tilinpäätös ja seurantaraportit

Tilinpäätökset

pohkeet kipeät juoksu Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

bouffées de chaleur homme causes Turun kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase.

Henkilöstöraportit

viikatteen terä hinta Henkilöstöraporttiin on koottu keskeiset henkilöstöseurannan tunnusluvut ja henkilöstöä koskevat tiedot. Raportissa seurataan lisäksi kaupungin henkilöstöstrategisen ohjelman toteutumista.

Osavuosikatsaukset

pegadinhas do joão kleber show Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

leica magnus kiikaritähtäin 1. osavuosikatsaus sisältää talouden ennusteraportin, 2. osavuosikatsaus toiminnan ja talouden raportoinnin ja 3. osavuosikatsaus talouden ennusteraportin. Tilinpäätös laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.12. ja se sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin.

Toinen osavuosikatsaus ja tilinpäätös sisältävät myös konserniyhteisöille ja liikelaitoksille annetut tavoitteet sekä niissä tapahtuneet merkittävät muutokset. Lisäksi katsauksiin sisältyy tietoja mm. toimintaympäristöstä, henkilöstöstä, verotuloista ja valtionosuuksista.